0

კაცური კაციი

იხმარება მაშინ როდესაც უფროსს პიროვნებას უნდა შედარებით მცირე ასაკის ადამიანი სადმე გააგზავნოს

კაცური კაციი, მიდი ერთი სიგარეტზე ჩაირბინე...