0

შენ არ მოგიტყნა

მუქარის უკიდურესი ფორმა, გამოიყენება დაშინების ერთ-ერთ ხერხადაც

- არ მოგცემ მეთქი და ყლეზე მკიდია
- შენ არ მოგიტყნა ახლა