1

სიგარო ჯიგარეტი ხომ არ გაქვს?

ორი სიტყვის პირველი ასოების გაცვლით მიღებული წინადადება, რომელიც ხუმრობის ნაირსახეობად ითვლებოდა 2000-იანების დასაწყისში. მას ხშირად იყენებდნენ უბნის ჯეელები და დაბალ კლასელები. ითვლებოდა კრეატიულ, დაშვებულ და უსაფრთხო ხუმრობად

მსგავსი ხუმრობებია ასევე:
"გაზის ბოზდილი ვიყო",
"შემოვესტოლბე ღუნვას"
და ა.შ.