0

ვხურდები ჯერ.

იხმარება რაიმე თამაშის დროს როდესაც აგებ და მიზეზად გახურება მოგყავს.

-5-2 გიგებ შენ ართქვი თამაში ვიციო?
-ვხურდები ჯერ