0

დატყდომა

აღნიშნავს გაქცევის მძაფრ,ექშენით სავსე ვარიანტს.

-მალე ჩაყარეთ რა
-მენტები ტოო
-პიზდეც დავტყდით