0

ჩავმწნილდი

გამოხატავს პიროვნების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას,როდესაც დიდი ხანი უცდის სხვა ადამიანს.( მსგავს შინაარსს ატარებს ,,ფესვები გავიდგი" თუმცა ის მხოლოდ ერთ ლოკაციაზე ჩამწნილებას გულისხმობს)

-სად ხარ ამდენ ხანს, ჩავმწნილდი