0

ჩვენი ძმა

მესამე პირის აღმნიშვნელი ტერმინი, გამოიყენება მიმართვისას

ჩვენი ძმა, ბლიეთი ამიღე რა