1

ბაბუს კანკალი

მისალმების არატრადიციული ფორმა, გამოიყენება ძირითადად გონებრივად ჩამორჩენილი მეგობრების მისასალმებელ სიტყვად ,,ღადაობით".

-ბაბუს კანკალი
-ძმას პერაშკი