0

მომიკითხე ყველა

ეუბნებიან ერთმანეთს დამშვიდობებისას და ამით გამოხატავენ პატიისცემას, იხდიან ვალს, მაშინ როცა, რომ შეუბრუნო კითხვა ვინ ყველათქო, ხშირ შემთხვევაში ვერავის იხსენებენ კონკრეტულს

მომიკითხე ყველა