0

აბა შენ იცი

ამხნევებენ ერთმანეთს, როცა ამან არ იცის კონკეტულად რა იციცს იმან

აბა შენ იცი