0

ჭლაკვი

აღნიშნავს მტვრის დიდ მასას და ამავდროულად გამოიყენება ამავე დიდი მასისგან შეშფოთების გამოსახატავად

გადაწმინდეთ კარადები თუ არა ამოვიდა ჭლაკვი