0

დდშვც

სრული განმარტება- დედას შევეცი(იგულისხმება ქმედება), სოციალური ქსელში მოხუცი ნათესავების მატებასთან და მიმების გამოჩენასთან ერთად, წარმოიშვა ფრაზა დდშვც.
შეიძლება ითქვას რომ არის ლმობიერი დედას შევეცი .

ჩემი დდშვც შენი დდშვც, პორტომ გამისხა დდშვც