0

მანახე აბა რა მოგწონთ მაგაში

ძირითადად უფროსების დაინტერესებული ტონი რომელიც ახალგაზრდებს მიუთითებს რომ გაასინჯოს ესა თუ ის ახალი პროდუქტი რაც მათი აზრით მავნებელია.

ნახეე ახალი კოკაკოლა?? მანახეთ აბა რა მოგწონთ მაგაში