0

გაბუნია

ქართველი ერის პერსონა ნონ-გრატა. ცნობილი ჟურნალისტი. როგორც მიმართვა იხმარება ადამიანისთვის შეურაცხყოფის მისაყენებლად.

რავა გაბუნიასავით გადაგიპარსია მაგ თავი!

ფუ რა გაბუნია ხარ!
და ა.შ.