2

გამომიგზავნეს

პასუხი კითხვაზე "საიდან დაითრიე?".გამოიყენება სამარიაჟოდ.ამავდროულად ხალხს ახარბებ,რომ უცხოეთში ნათესავი გყავს.

-აუ რა კაი კეტებია.საიდან დაითრიე?
-გამომიგზავნეს