0

სულ შენი არ არის?

გამოიყენება მცირე ასაკოვანი ბავშვების მიერ, რომლებსაც ძალიან უნდათ თამაში და ნივთის პატრონს ამშვიდებენ ზემოთ ნახსენები ფრაზით

-მათამაშე რააა
-არა! ოოო, სულ შენინარ არის?

0

სულ შენი არ არის?

ფრაზა რომელიც გამოიყენება პიროვნების ნამუსზე ასაგდებად, რომელსაც მრავალფუნქციური ტელეფონი აქვს და არ გვთხოვნის. შეიძლება სხვა ნივთებთანაც გამოვიყენოთ ანალოგიური ნამუსზე აგდების ფრაზა და გასამძაფრებლად დავამატოთ "აჯდები?"

-აუ დამიბრუნე ჩემი აიფონ სამი
-კაი რა იყო სულ შენი არ არ არის?აჯდები?