0

ე დეინახე !

წარმოადგენს ემოციურ სიტყვას (შეძახილს) რომლითაც გამოხატავ ადამიანის დადებით ან უარყოფით ქცევას (ჩაცმულობას). ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება ისეთ ადამიანზე რომელიც განსხვავრბული გარეგონის ან ჩაცუმობისაა, შეიძლება გამოვიყენოთ დიდი ხნის უნახავ მეგობარზეც რომელიც მოშორებით შეამჩნიე და შენს მეგობარს მიუთითე მასზე.

ე დეინახე რავალი ბოვშია სიმონ...
ე დეინახე, სად დეიკარგე მაგის დედავატირე ?