0

დიადია

უფროსი ასაკის წარმომადგენელი,მამისტოლა კაცზე უფროსი ხშირად გამოიყენება ფრაზა კითხვითი წინადადების დროს.

დიადია სიგარეტს ხო ვერ მომაწევინებ?

დიადია საათი ხო არ იცით რომელია?
და ა.შ