0

ჯიბე გატყაული

ადამიანი რომელსაც ფული არასდროს არააქვს

რავა სულ
ჯიბე გატყაული ხარ