1

რამდენ ლარად?

ანუ ეს წინადადება აღნიშნავს ძმაკაცისთვის უცნაური წინადადების შეთავაზებას

რამდენ ლარად მომიწოვ? რამდენ ლარად გადაირტყამ? რამდენ ლარად გადაიგდებ ბაფეტიმბი გომისის ყლეს?