1

მოსკოვი?

ფრიად საინტერესო ფენომენია ანუ დაახლოებით ისეთივე როგორიც მოსკოვს დავეკითხები თუმცა აღნიშნავს სიტყვას ,,აბა რაა''

წამოხვალ პესის სათამაშოდ?
-მოსკოვიი?

-გავიდეთ გარეთ?
-მოსკოვიი? ამით ყველაფერი ნათქვამია