0

არ დაგსვას

ფრაზა გამოიყენება კლუბში MDMA ს ან ექსტაზის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანის მიმართ, რომელიც ცეკვის შემდეგ დაჯდა და ვეღარ/აღარ დგება.

ადე შეჩემა არ დაგსვას, ვიცეკვოთ