მტყუანს შესცა ვირმა და ჯორმა - განმარტებები - ბიძერი