0

გაყლეკაცება

ადამიანის ერთჯერადი ქმედება, რომელიც შეიძლება გაუყლევას გამძაფრებულ სინონიმადაც მივიჩნიოთ.

-იმდღეს იმდენი მოწია რო სუ გაყლეკაცდა
-გოგოებს დაინახავს და გაყლეკაცდება ხოლმეეეე

0

გაყლეკაცება

დალევის მეტად რთული ფორმა,რომელიც იწვევს ნათხემის ნეირონების ჩატყვნას,მწვავე ინტოქსიკაციას და უნიტაზთან ხშირ ურთიერთობას.

-შეჩემა დღეს არ გავყლეკაცდეთ?
-არა ბიჭო ხვალ ადრე ვარ ასადგომი.