0

ბავშვთამსტყორცნელი

ეგრედ წოდებული მდედრი ძუძუმწოვრების სასქესო ორგანო, რომლიდანაც იბადება შთამომავლობა ბუნებრივი გზით მშობიარობისას

1.ჩემი დედის ბავშვთა მტყირცნელი...
2.მაგარი ბავშვთამსტყორცნელი გოგოა.