0

გლახანკა

არასასურველი. უშნო. ზოგადად იხმარება მანდილოსნის გარეგნობიდ შესაფასებლად.

აუ ეგ ძალიან “გლახანკა” გოგოა!
მაგას ისევ ცალ ფეხა მირჩევნია.