0

ოცდახუთზე მეტია

გამოიყენება იმ მამაკაცების მიერ რომელბმაც არ იციან თავისი პენისის ზომა, მაგრამ მათ პატარა აქვთ.

ოცდახუთი სანტიმეტრი