0

სკუნსა

ამ სიტყვით მიმართავენ ძირითადად იმ ადამიანს, რომელიც ძალიან მწარედ აფუჭებს ჰაერს, ან უბრალოდ მყრალი სუნი ასდის

-ფუ რა სუნია!!
-სკუნსა იზამდა..