3

მაკარონი

უთავმოყვარეო არსება, რომელიც უმოწყალოდ აშინებს ადამიანებს თავისი შემზარავი იერსახით.
ის...
რავიცი რაღაცნაირია, მოგრძო და...
ლეგენდის თანახმად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ საზარელ არსებას ჭამენ.

-რას არ შეჭამდით?
-მაკარონს.
-რატომ?
-მეშინია მაკარონის, რავიცი რაღაცნაირია, მოგრძო დაა...