0

კაჟონი

კაჟონი არის ესპანური დასარტყამი ინსტრუმენტის - კახონის, ნოდარ ძოწენიძისეული, მეტსახელი..

- ნოდარ, ეგ რა ხის ყუთი გიჭირავს?
- ეს კაჟონია..