0

ხიშტი დამიწერე

წინასწარ აცნობებ დარჩენილ მოთამაშეებს რომ კარტი არ გყავს და შენს გახიშტვაზე აღარ შეიწუხონ თავი

მიდი ეგრევე ხიშტი დამიწერე