0

ჩანაძირი ხომ არაა

ეს ფრაზა გამოიყენება მანქანის ყიდვის დროს. შეიძლება მანქანაში ვერ ერკვეოდე მაგრამ, ამის თქმა მაინც შევიძლია თამამად.

მაგ: რა ფასად ყიდი ჯიგარო? ექვსი და ოთხში,
აჰაა... ჩანაძირი ხომ არაა ძმა ???