ყლეთაგანი - განმარტებები - ბიძერი
1

ყლეთაგანი

კახური წარმოშობის სიტყვაა და მიანიშნებს ადამიანთა გონებრივ დეგრადირებული ჯგუფის წევრობაზე

--//--//--//--^^