1

ყლეთაგანი

კახური წარმოშობის სიტყვაა და მიანიშნებს ადამიანთა გონებრივ დეგრადირებული ჯგუფის წევრობაზე

--//--//--//--^^