0

სუ ჯიპები აჩერებდნენ

გამოიყენება იმის დასამტკიცებლად, რომ კონკრეტული პროდუქტი კარგია. ვინაიდან მდიდარი ადამიანები ყიდულობდნენ და მდიდრები ცუდს ხოარ იყიდიდნენ რა.

-თამაზ, იყიდე საზამთრო?
-დიახ ლელა
-კარგი საზამთროა?
-კი, სუ ჯიპები აჩერებდნენ