0

ბუასილა

პიროვნება, რომელიც ტვინის@ყვნის ბოლო ეტაპზეა და ბუასილივით გაწუხებს.

-ნიკუშ, ჰეი ნიკუშ, ოეე ნიკუშ.
-გაა@ვი, ნუ შემომიჩნდი ბუასილივით.