0

გარდნისტარია?

ერთ-ერთი სახეობა ღლაბუცისა, რომელიც მიზნად ისახავს მოპასუხეს ათქმევინოს "ჰა?", რის შემდეგაც სიცილგნიასითა და დიდის ბედნიერებით უპასუხებენ "ხუინაა" და ტაბლოზეც დაიწერება 1:0

-ლევან, ლევან, როგორ გგონია, გარდნისტარია?
-რაა?
-ხუინაა
აჰაჰაჰაჰაჰჰ
ვახჩემიკარგიცმოვ@#$