0

ჩუკენი

თინეიჯერი ან უფროსი მამრობითი სქესის პიროვნება რომელიც ნძრევით კვდება,ანუ დღედაღამ ანძრევს
სინონიმია სიტყვისა ნძრეველა , მძრეველა , ძრეველა
არის ზემოთაღნიშნული სიტყვების კნინობითი ფორმა

-(ძმაკაცი)ჩუკენ როგორ ხარ?
-რავი ვანძრევ და ვარ რა...