0

მოგაჭკნა ჩოილარი

ძირითადად დამცინავი შინაარსის გამომხატველი ფრაზა
აღნიშნავს იმპოტენციას,ცვედანობას
ნიშნავს რომ ინდივიდს რონელსაც მივმართავთ აღარ უდგება

რაო მოგაჭკნა ჩოილარი?
აღარ გვიდგებაო კუტუაო?
ვაიმე დედაო?
იხ.ფილმი პატარა კაცი