0

საკუარი

იგივეა რაც ტრაკი ან პროჭი
ძირითადად გამოიყენება მუქარის მიზნით

მოდი აქ თორე მოგიტყნავ საკუარს!

0

საკუარი

ტრაკის ზრდილობიანი ფორმა, ადგილი, საიდამაც აკუებ.

-აუ, მეზარება.
-აწიე დროსე საკუარი!

მაგალითი 2.
ფული მოჯვი, თორე მოგიტყნავ კარგის საკუარს.

0

საკუარი

ტრაკის ზრდილობიანი სინონიმი.

-აუ, მეზარება წამოსვლა
-აწიე დროზე საკუარი!

მაგალითი 2.
ფული მოჯვი დროზე ,თორე მოგიტყნავ კარგის საკუარს!