0

მიაცმააცობა

იგივეა რაც ტრაკის თამაში
ტვინის ტყვნა(გარკვეულ სიტუაციებში)

ნუ მიაცმააცობ