0

წყლისფერი

წყლისფერი მიეკუთვნება ადამინთა საკუთარ სახელებს, ეს სიტყვა ეწოდება, ნაძირალა,ქეშქვეშა,ბოროტ და მლიქვნელ ადამიანს,რომელიც დაუფქრებლად ჩაგცემს ზურგში ლახვარს.

ეშმაკიც ხომ წყლისფერია