0

უეჭველი 5 კუში ვიცი

ყომარბაზს რომელსაც ფული გამოელია და ცდილობს ლომკის მოსაკლავად თავის ახლობელს დაადებინოს ბილეთი რომელიც უეჭველი დაჯდება

მეტი რაღა მაგალითი მოვიყვანო 😂😂