0

ძმა სიგარეტი ხოარგაქვს ?

კითხვა რომელზეც აუცილებელია მოხდეს მოქმედება სიგარეტის მიწოდებით ( იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს რათქმაუნდა) მგონი ერთადერთი კითხვაა რომელზეც ელოდება მოქმედებას კითხვის ავტორი.

-სიგარეტი ხოარგაქვს ?
-ვიგებთ ერთგერს და ვაწოდებთ უსიტყვოდ.