0

თვალიკაცი

პიროვნება რომელიც გარკვეულ დროს განსახილველ სიტუაციას შეესწრო მაგრამ მოწმე არაა

-მოწმე ხარ ბრატ?
-მოწმე ვინაა ბიჭო თვალიკაცი ვარ

0

თვალიკაცი

ადამიანი, პირი რომელიც რაიმე ფაქტს, შელაპარაკებას შეესწრო და თითოეული ასპექტი და ეტაპი თანმიმდვერობით სწორად ახსოვს.
მისი დადასტურება სრულიად საკმარისია მტყუანის და მართალის გამოსავლენად

აი ძმაო თვალიკაცია ეს კაცი, აგერ გეტყვის ყველაფერს.

0

თვალიკაცი

ფრაზა, რომელსაც იყენებდნენ მოწმის ანტონიმად რათა დაედასტურებიმა ნანახი , ვინაიდან მოწმე შეურაწყოფა იყო

- მოწმეა?
- არა თვალიკაცია