0

ყველაფერი გავიგე

გაკვეთილზე ნათქვამი "ყველაფერი გავიგე" ნიშნავს რომ ვერაფერი გავიგე, მაგრამ არ მაქვს მასწავლებლის მოსმენის თავი...

კი, მას, ყველაფერი გასაგებია!