0

გაჩეი სამ წამ ნახევარი

ეს სიტყვა მიგვითითებს იმაზე, რომ როდესაც ადამიანი ნერვებს გიშლით უნდა უთხრათ და საბოლოდდდ გაჩუმდეს და გაჩერდესს

-მიწერე შეჩემა იმ გოგოს
-გაჩეი სამ წამ ნახევარი გთხოვ გთხოვ გთხოვ