0

სახლში დამრჩა მას

ფრაზა რომელსაც იყენებს მოსწავლე რათა თავიდან აირიდოს საშიშროება, მაგრამ მაინც მაგრად ენძრევა

თავი რატო არ დაგრჩა?