1

რა კაცი წაგვექცა

გამოთქმა,რომელიც გამოხატავს როგორც სინანულს,ისე შეშფოთებას.ფრაზას ხშირად მოსდევს სიტყვათა შემდეგი კომბინაცია:"ვინ წარმოიდგენდა","გუშინ ვნახე იცინოდა" და სხვანი

-ვიზიარებ.რა კაცი წაგვექცა ბიჭოო.არადა გუშინ ვნახე იცინოდა