0

გავიმასქნი

სიტყვა იხმარება აბსურდული გეგმების აღსაწერად.

განიმარტება როგორც: ათასი საქმე მაქვს გასაკეთებელი და ვაპირებ მოვაგვარო.