0

მუჟიკი

მუჟიკი ნიშნავს ქუჩის ბიჭს, რომელიც თოხზეც მუშაობს.:)))

მუჟიკი ბიჭივარ!